Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit

Rekrytoinnit ovat todella kalliita, älä siis palkkaa "parasta myyntipuhetta", vaan varmista, että saat todellisen talentin. Hyvä tapa saada varmuus ison päätöksen tueksi on soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit.

Soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit antavat tukea yrityksen rerkytointeihin, muutostilanteisiin, tiimien muodostamiseen, henkilöstön kehittämiseen tai esimiestyöhön.

Arviointien avulla saamme selville minkälaisiin tehtäviin henkilö soveltuu ja miten hän voisi kehittää toimintaansa. Henkilöarvioinnit ovat myös oiva työkalu johtamisen avuksi. Osana arviointia käymme arvioitavan kanssa syventävän palautekeskustelun. Sekä arvioitava että toimeksiantaja saavat kirjallisen helppolukuisen raportin.

Soveltuvuusarviointi

Henkilöanalyysi auttaa tunnistamaan työnhakijoiden ja työntekijöiden potentiaalin ja kyvyt. Henkilöanalyysin avulla rekrytointi hoituu tehokkaammin ja sujuvammin ja vähentää samalla virherekrytointien määrää merkittävästi. Analyysin avulla tunnistat tehtävässä menestymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja käyttäytymisen.

Käytössömme oleva MPA-testi on luotettava, kansainvälisten testistandardien mukaan rakennettu online-testi, joka mahdollistaa hakijoiden objektiivisen vertailun.

Lue lisää

Mikä MPA on?

Käyttäytymistä ja vuorovaikutustyyliä arvioiva työpsykologinen online-testi:

  • Luotettava arviointi, sekä sisäisiin että ulkoisiin rekrytointeihin
  • Hyödyllistä tietoa haastatteluoppaan, esimiehen raportin ja palauteraportin muodossa
  • Auttaa määrittelemään tehtävässä menestymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet
  • Täydentää hakuprosessin aikana saatua kuvaa hakijasta
  • Hakijoiden vertailu on objektiivisempaa
  • Psykologien kehittämä, kansainvälisten testistandardien mukaan rakennettu ja Suomeen normitettu

Tuloksia voit hyödyntää rekrytoinnin lisäksi perehdytyksessä, seuraajasuunnittelussa ja kehittämispäätösten tukena

Ota yhteyttä!

Henkilöarviointi

KARTOITUS TYÖNTEKIJÖIDEN JA TIIMITYÖN KEHITTÄMISEEN

Me tiedämme, että motivaation vahvistaminen ja työntekijöiden kehittäminen parantaa suoritusta ja auttaa yritystä menestymään. Siitä huolimatta kehittämistoimenpiteet ovat usein melko tehottomia, koska niistä puuttuu selkeät tavoitteet ja konkretia, joka auttaa työntekijöitä kehittämään oikeita asioita. EASI-analyysi on ratkaisu tähän.

Itsetuntemuksen kasvattaminen, erilaisuuden havainnollistaminen ymmärrettävällä tavalla ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat avainasemassa työntekijöiden kehittämisessä. Analyysia voi käyttää mm. yksilölliseen valmentamiseen, tiimityön kehittämiseen, ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, kehityskeskusteluiden välineenä sekä esimiesten kouluttamiseen.

Kehittyminen

EASI-typologia selvittää nopeasti, minkälainen toiminta ja työympäristö henkilöstöä motivoi. Henkilökohtaiset raportit tarjoavat monipuolisesti erilaista, helposti hyödynnettävää tietoa. Yksilön kehittämisen tueksi EASI antaa jopa konkreettisia kehittymisehdotuksia. Ryhmäanalyysit selvittävät ryhmädynamiikan edellytykset yhteistyön onnistumiselle, ryhmän vahvuudet ja riskit sekä antaa eväitä ryhmän johtamiseen.

Ota yhteyttä!