Organisaation kehittäminen

Henkilöstön optimointi

Autamme organisaatioita varmistamalla, että yrityksellä on oikea määrä oikeanlaisen osaamistason omaavia ja motivoituneita henkilöitä, oikealla paikalla ja ennen kaikkea oikea-aikaisesti. Optimointi lähtee asiakkaan nykytilan ja tarpeiden kartoituksesta tutustumalla organisaatioon, erilaisiin työtehtäviin sekä henkilöstöön. Käytämme apuna mm. henkilöarviointeja ja teemme kehittämissuunnitelman.

Rekrytointi- ja haastattelukoulutus

Meillä on kipinässä pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten ammattilaisten rekrytoinnista. Kipinän rekrytointi- ja haastattelukoulutuksissa pääsemme jakamaan tätä osaamista myös muiden iloksi.

Koulutuksessa kehitetään asiakkaan rekrytoinnista vastaavan henkilöstön rekrytointitaitoja. Valmennus auttaa sisäistämään rekrytointiprosessin kokonaisuutena, haastatteluiden merkittävän roolin, ja samalla antaa valmiudet käyttää somea rekrytoinnin tukena. Yhtenäisen rekrytointiprosessin merkitys positiivisen työnantajakuvan edistäjänä on merkittävä.

Rekrytointi- ja haastatteluvalmennuksen edut:

  • löydät parhaat potentiaalit ennen muita organisaatioosi ja saavutat kilpailuetua
  • rekrytointipäätösten laatu kohoaa haastattelijoiden ammattitaidon kasvaessa ja samalla kalliiden virherekrytointien määrä laskee
  • valmennuksen avulla kehittyy tehokas ja kaikille yhtenäinen tapa toteuttaa rekrytoinnit
  • sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa lisää näkyvyyttä ja tehokkuutta
  • entistä positiivisemman ja valmentavan kokemuksen luominen haastateltavalle
  • varmistetaan hakijoiden tasapuolinen kohtelu lain ja hyvän tavan mukaisella rekrytointiprosessilla
  • saadaan arvot osaksi rekrytointiprosessia
  • uusia näkemyksiä ja tekniikoita myös kokeneille haastattelijoille valinnan tueksi
  • yrityksen työnantajaimago kohoaa

Meiltä saat apua rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa: rekrytointitarpeen määrittelyssä, kanavien valinnassa, hakemusten käsittelyssä, haastatteluiden esivalmistelussa, haastatteluissa sekä lopullisessa päätöksenteossa ja hakijoiden jälkihoidossa.

Valmennuksia vetävät kipinän kokeneet konsultit, joilla on pitkä kokemus rekrytoinneista ja henkilöarvioinnista.

Ota yhteyttä ja päivitä organisaatiosi rekrytointitaidot uudelle tasolle!

Työntekijöiden motivoituminen

Hyvin usein työntekijän lähtemisen syynä on toimimaton työyhteisö ja huono esimiestyö. Huono motivaatio heijastuu yleensä asiakastyöhön ja sitä kautta yrityksen tulokseen asti. Henkilöstön korkea työmotivaatio on tärkeä kilpailutekijä.

Me emme motivoi ketään, mutta me voimme olla mukana auttamassa työntekijää löytämään motivaation. Pureudumme ongelmakohtiin ja saamme aikaan tuloksia. Käytössämme on luotettavat analysointityökalut.

Henkilöstökysely ja analysointi

Työntekijätyytyväisyys on elintärkeä tekijä yrityksen menestymisen kannalta. Yrityksen kulttuuri vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen sekä heijastuu henkilöstön ja yrityksen tuottavuuteen. Kartoittamalla työntekijäkokemusta voimme löytää asiat, joiden kehittämisellä saadaan henkilöstön tyytyväisyys kohdalleen.

Toteutamme kyselyn laadukkaasti puolestanne, analysoimme tulokset pureutuen tärkeimpiin seikkoihin sekä annamme myös konkreettiset kehitysehdotukset.

Kehityskeskustelut ja analysointi

Kun kehityskeskustelut toteutetaan tarkoituksenmukaisesti, niillä on merkittävä vaikutus henkilöstön tavoitteiden saavuttamisen, motivoitumisen sekä työhyvinvoinnin kannalta.

Toteutamme kehityskeskustelut laadukkaasti ja luottamuksellisesti puolestanne, analysoimme ne yhdessä ja teemme toimenpidesuunnitelman.

Kehityskeskustelun tavoitteita ovat esim. tavoitteiden läpikäynti, palautteen antaminen sekä pitkän aikavälin kehittymisen suunnittelu. Tällaisiin seikkoihin on harvoin aikaa paneutua päivittäisissä keskusteluissa. Kehityskeskustelussa mahdollista käsitellä myös muita luottamuksellisia asioita, joilla saattaa olla vaikutus työhön.

Työsuhteen starttipaketti

Tarjoamme apua erilaisissa työsuhdeasioissa koko työsuhteen elinkaaren aikana, työsopimusten laadinnasta työsuhteen päättymiseen saakka. Starttipaketista saat hyvät perustiedot henkilöstön palkaamiseen.

Ota yhteyttä!

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on meille tärkeä asia. Työhyvinvoinnilla on valtava merkitys yrityksen tai organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Työhyvinvointiasioissa me voimme olla teille avuksi mm. seuraavilla tavoilla:

Voimme tehdä työterveyshuollon kilpailutukset ja sopimukset sekä lakisääteiset suunnitelmat ja asiakirjat puolestanne. Henkilöstökyselyiden toteutus ja analyysit sujuvat vaivattomasti kauttamme.

Ota yhteyttä!